Sidor

Wednesday, February 1, 2012

Testgranskning: HDS

Personlighetens mörka sida: HDS-testet

De flesta personlighetstest som används  svenskt arbetsliv mäter normalpersonligheten. I vissa fall som OPQ, MBTI och PPA (Thomas) har man medvetet gåt in för att ge en positiv bild av varje testad person. UPP-testet utgår från en positiv syn på människor inom normalområdet men erkänner också att det finns "subkliniska" varianter av dimensioner som passiv aggression, perfektionism och narcissism; dessa mäts med särskilda skalor. HDS tar ett mera radikalt grepp och mäter enbart sådana aspekter av "den mörka sidan". Det är viktigt att försöka sig på detta, inte minst med tanke på den aktuella diskussionen om "den mörka triaden . I en studie av HDS-data insamlade i skarpt läge fann jag:


•    HDS är ett försök att mäta ett antal olika aspekter på personlighetens ”dark side”. De 11 skalorna har en 2-dimensionell struktur. De är starkt korrelerade med FFM-faktorer och skönmålning, multipla korrelationer omkring 0.40 – 0.65. Om man kontrollerar för FFM och skönmålning finns ingen tydlig struktur kvar i HDS-skalorna.

•    Reliabiliteten hos delskalorna i HDS var dessutom låg, upp till 50 % av variansen var felvarians.

•    Felvarians, skönmålning och "Big Five" svarade för ca 75 % av HDS-skalornas varians


I oberoende granskning (Buros-institutet, se http://www.unl.edu/buros/), av två oberoende vetenskapligt väl kvalificerade utvärderare som inte är anonyma,  riktas tung kritik mot testet:


–    ” All but 4 of these 11 reliability coefficients are below the minimum level of .70. ” (Utvärderare 1)

–    ” The validational data relating to performance is also disappointing, both in quantity and quality. ” (Utvärderare 1)

–    ” Reliability evidence is mixed. Three-month test-retest coefficients appear acceptable; however, the research sample was limited to 60 graduate students. Alpha coefficients ranged from .50 to .78, with seven falling below .70, suggesting considerable caution with respect to the use of the scales in making decisions about individual clients. ” (Utvärderare 2)

–    ” Modest, but meaningful correlations between HDS scores and managerial behavior ratings from an unspecified mix of subordinates, peers, and supervisors are also demonstrated. ” (Utvärderare 2)

Saville et al. (2008) har gjort en stor jämförande studie av olika kommersiella personlighetstest. De noterar att efter endast en vecka hade vid omtestning med HDS endast 8 % oförändrad profil. Det stämmer ju bra med andra resultat som har visat låg reliabilitet hos detta test.

Referenser
Fox, G. (2001). Review of the Hogan Development Survey In B. S. Plake & J. C. Impara (Eds.), The fourteenth mental measurements yearbook. Lincoln NE: Buros Institute of Mental Measurements.

Huebner, E. S. (2001). Review of the Hogan Development Survey. In B. S. Plake & J. C. Impara (Eds.), The fourteenth mental measurements yearbook. Lincoln NE: Buros Institute of Mental Measurements.

Saville, P. (2008, January). Project Epsom: How Valid Is Your Questionnaire? Phase 1: Saville Consulting Wave®, OPQ®, Hogan Personality Inventory & Development Survey, 16PF5, NEO, Thomas International DISC, MBTI and Saville Personality Questionnaire Compared in Predicting Job Performance. Paper presented at the The British Psychological Society Division of Occupational Psychology Conference: “Personality Questionnaires – Valid Inferences, False Prophecies”. För denna rapport klicka här.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats