Sidor

Sunday, February 26, 2012

UPP-testet vid Försvarshögskolan

En studie har genomförts med sökande till och deltagare i officersutbildning, där UPP-testet jämfördes med CTI (Commander Trait Inventory). CTI är liksom UPP ett självrapporttest men innehållet i de två testen är i övrigt mycket olika. CTI bygger till stor del på Jungs typteori och har även ett stort inslag av mätning av psykopati. Det är ett intressant och kreativt försök att nalkas problemet att mäta personlighet inför officersutbildning. Tyvärr kan man säga - låta vara efterklokt - att chansen att lyckas var liten, och det av åtminstone dessa tre skäl:

1. Jungs teori har aldrig visat sig användbar för att predicera beteende i arbetslivet. Mycket omfattande erfarenhet med Myers-Briggstestet är stöd för detta påstående. (Sjöberg, 2005).
2. Psykopati är den del av "den mörka triaden" som visat sig ha minsta prognosvärdet mot arbetslivet. Bättre resultat har man fått med narcissism, som ingår i UPP-testet, och som är en annan del av "den mörka triaden" (O'Boyle et al., 2011).
3. Vid ansökningar om arbete eller utbildning föreligger stor risk för skönmålning. CTI hanterar inte den risken, men UPP-testet gör det med betydande framgång (Sjöberg, 2009, 2011). Drygt 90 % av effekterna av skönmålning elimineras.

I den nu aktuella studien jämfördes CTI och UPP mot s k proxykriterier, dvs dimensioner som på goda grunder kan förväntas vara relaterade till arbetsresultat. UPP visade sig vara ungefär 3 gånger mera effektivt än CTI. Dessutom bedömdes UPP mycket positivt av dem som tog testet medan sådana data ej förelåg för CTI.

Denna forskning fortsätter.

Referenser

O'Boyle Jr, E. H., Forsyth, D. R., Banks, G. C., & McDaniel, M. A. (2011). A meta-analysis of the dark triad and work behavior: A social exchange perspective. [doi:10.1037/a0025679]. Journal of Applied PsychologyNo Pagination Specified.
 


Sjöberg, L. (2005). En kritisk diskussion av Myers-Briggs testet. (A critical discussion of the Myers-Briggs test). Organisational Theory & Practice. Scandinavian Journal of Organisational Psychology, 15, 21-28. Klicka här.


Sjöberg, L. (2009). UPP-testet: Korrektion för skönmålning. Forskningsrapport 2009:3. Stockholm: Psykologisk Metod AB. Klicka här.

Sjöberg, L. (2011). Ökad testvaliditet genom korrektion för skönmålning. Forskningsrapport 2011:2. Stockholm: Psykologisk Metod AB. Klicka här.

Sjöberg, L., Bäccman, C., & Gustavsson, B. (2012). Personlighetstestning vid antagning till FHS officersutbildning. ILM Serie T:39, 2011. Karlstad: Institutionen för ledarskap och Management, Försvarshögskolan. Klicka här.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats