Sidor

Wednesday, May 27, 2015

Artikel om psykologiska tester

Klicka här för en intressant artikel om psykologsiska tester!

http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3908139.ece


Någar av de tester som särskilt tas upp vill jag kommentera.

Intressanta detaljer: att Myers-Briggs används för urval, vilket ju inte stämmer med forskningen och såvitt jag kan förstå inte heller med leverantörens intentioner. Se http://www.vox.com/2014/7/15/5881947/myers-briggs-personality-test-meaningless

Intressant är också kommentaren om OPQ ("upprepade frågor"). Efter att ha använts många år i stor skala i vårt land kan man misstänka uttröttning och också ökad skönmålning - man lära sig vilka svar som är opportuna. För ett exempel, se aktuella resultat med OPQ-testet som snarast ligger under den traditionella testvaliditeten från 1960-talet (Brown & Bartram, 2009).Om upprepade testningar, se också http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1328&context=articles&sei-redir=1#search=%22effects%20repeated%20testings%20personality%20tests%22FFM-modellen har inte gett uppmuntrande resultat när det gäller validitet i arbetslivet.Meta-analyser av FFM-test har gett mycket svaga resultat (Morgeson et al., 2007a, 2007b), med validiteter (korrelation med arbetsresultat) högst på nivån 0.25, i de flesta fall betydligt lägre.

Referenser

Brown, A., & Bartram, D. (2009). Development and psychometric propertioes of the opq32r. Supplement to the opq 32 technical manual: SHL.

Morgeson, F. P., Campion, M. A., Dipboye, R. L., Hollenbeck, J. R., Murphy, K., & Schmitt, N. (2007a). Are we getting fooled again? Coming to terms with limitations in the use of personality tests for personnel selection. Personnel Psychology, 60, 1029-1049.

Morgeson, F. P., Campion, M. A., Dipboye, R. L., Hollenbeck, J. R., Murphy, K., & Schmitt, N. (2007b). Reconsidering the use of personality tests in personnel selection contexts. Personnel Psychology, 60, 683-729.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats