Sidor

Monday, January 9, 2012

Mera om OPQ och validitet

Ju mera man studerar det brittiska OPQ-testet, detta i Sverige mycket populära test, och dess validitet desto mera förbryllad blir man. En mycket ambitiös sammanställning av massor av data, publicerad av Bartram (1995) tyder snarast på värden omkring 0,05 mot olika kriterier. Enda undantaget är s k kanoniska korrelationer mellan uppsättningar av personlighetsskalor och uppsättningar av kriteriemått, där han når nivån 0.5. Men det är väl känt att denna typ av korrelationsberäkning är extremt känslig för slumpvariationer i data, numera sällan använd och betraktad med stor skepsis (Saville, 2008). Mysteriet tätnar: vad är egentligen vitsen om OPQ?

Referenser
Bartram, D. (2005). The Great Eight Competencies: A Criterion-Centric Approach to Validation. [doi:10.1037/0021-9010.90.6.1185]. Journal of Applied Psychology, 90, 1185-1203.


Saville, P. (2008, January). Project Epsom: How Valid Is Your Questionnaire? Phase 1: Saville Consulting Wave®, OPQ®, Hogan Personality Inventory & Development Survey, 16PF5, NEO, Thomas International DISC, MBTI and Saville Personality Questionnaire Compared in Predicting Job Performance. Paper presented at the The British Psychological Society Division of Occupational Psychology Conference: “Personality Questionnaires – Valid Inferences, False Prophecies”. Klicka här.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats