Sidor

Wednesday, December 21, 2011

Teorier inom personlighetstestningen

"Teori" är ett laddat ord. Det är väl alltid bra med en teori? Inte alls. Det krävs att teorin är evidensbaserad och rimlig. Teori har inget egenvärde.


Men om man saknar teori? Vad har man då? Svaret på frågan är empiri, dvs att man har funnit att testet har validitet för de syften som man vill uppnå. Det är både nödvändigt och tillräckligt att ett test har validitet. Teori, om den uppfyller kraven, är också av värde, men kan inte ersätta empirisk evidens. Låt oss se på några teorier bakom den vanligaste personlighetstesten inom arbetspsykologin. Läs fortsättningen här.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats