Sidor

Wednesday, November 16, 2011

VD-personlighet

Spelar det någon roll vem som är VD och vilka egenskaper han eller hon har? Ja, det verkar självklart men vissa forskare förnekar den saken - andra bejakar påståendet. Människor som inte känner till de akademiska trätorna tycker troligen att det är ganska självklart. Vissa VD:ar lyckas, andra misslyckas. Vad kan det bero på?

En aktuell översiktsartikel tar upp dessa frågor (Thornton et al., 2010). Rekrytering till ledande positioner tycks mera sällan bygga på psykologisk teori och metodik. Kanske kan det vara ett skäl till misslyckanden. Å andra sidan finns det inte särskilt mycket forskning om denna exklusiva grupp och det är svårt att utvärdera framgång. Psykologiska test påverkas ju av skönmålning ("self enhancement") så det är svårt att lita på dem. (Undantag finns, se denna länk). Intelligens är troligen en mycket viktig faktor, mera så ju mera komplexa jobben är. Social förmåga och emotionell intelligens brukar nämnas, och ibland (inte i denna översikt) narcissism, som kanske är bra i måttlig utsträckning men kan vara katastrofalt på hög nivå (McFarlin & Sweeney, 2010).

Thornton et al. menar att vi kanske använder fel forskningsparadigm och att det är därför vi inte har kommit längre. VD-jobben är så komplexa och kraven så unika i varje särskilt fall. Nja, det kan man väl säga om allting (nästan)? Vi har ju trots allt kommit ganska långt när det gäller att identifiera personlighetsdrag av betydelse i arbetslivet. Jag tror att problemet snarare är att vi inte får in data, VD-positionen är inte av den typen att man kan och ska forska på den. Den är för "upphöjd" för det, kanske. Jag för min del är övertygad att det går att identifiera framgångsfaktorer bara man får möjlighet att samla in data.

Något liknande kan sägas om politiskt ledarskap. Vad som än ledde till valet av Juholt som partiledare för (s), så inte tycks det ha varit hans personlighet. Han verkar vara ett bra exempel på en dålig ledare som man kunde ha undvikit med lite bättre psykologi i urvalet.

Referenser

McFarlin, D. B., & Sweeney, P. D. (2010). The corporate reflecting pool: Antecedents and consequences of narcissism in executives. In B. Schyns & T. Hansbrough (Eds.), When leadership goes wrong: Destructive leadership, mistakes, and ethical failures. (pp. 247-283): Greenwich, CT, US: IAP Information Age Publishing.

Thornton, G. C., III, Hollenbeck, G. P., & Johnson, S. K. (2010). Selecting leaders: Executives and high potentials. In J. L. Farr & N. T. Tippins (Eds.), Handbook of employee selection. (pp. 823-840): New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group.

1 comment:

  1. Fick för mig att du skulle vara socialpsykologiskt bevandrad. Isf, kanske hade det varit på sin plats att visa lite mer ödmjukhet inför att SITUATION (och inte bara person) kan ha spelat roll i Juholts fall. Beklagligt att se en expert uttala sig så krasst!

    ReplyDelete

Free counter and web stats