Sidor

Thursday, March 8, 2012

Jämförelse mellan sökande och antagna

I denna rapport beskrivs analyser av data från UPP-testningar med sökande och antagna till officersutbildning vid Försvarshögskolan. Sökande jämfördes med antagna med avseende på skönmålning. Skillnaden i skönmålning var mycket stor (de sökande skönmålade mycket mera), och det också skillnaden i sådana testdimensioner som emotionell stabilitet och positiv attityd. Jämfört med normdata gav både sökande och antagna högre värden i skönmålning. Efter korrektion av testdata för skönmålning kvarstod inga signifikanta eller i övrigt nämnvärda skillnader. Dessa resultat stödjer den i UPP-testet använda modellen för korrektion för skönmålning. Det visade sig också att korrektionen gav testresultat som inte var positivt snedfördelade med många värden i den högre delen av skalan, vilket var fallet med okorrigerade data, samt att rangordningen av sökande skilde sig starkt beroende på om testdata korrigerades eller ej. Läs rapporten här.

Referens

Sjöberg, L. (2012). Skönmålning på ett personlighetstest bland sökande och antagna till officersutbildning. Rapport 2012:1. Stockholm: Psykologisk Metod AB.No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats