Sidor

Friday, March 29, 2013

Testgranskning leder till fel slutsatser

STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi) genomför testgranskningar, och dess företrädare uttalar sig ofta i media. De omdömen de ger om test (nästan alltid personlighetstest) brukar vara mycket kritiska, men tycks inte påverka marknaden. Det senare kan ju bero på att STP:s rapporter sprids mycket ineffektivt (för dyra), men det kan också bero på att trovärdigheten är låg. I så fall, varför? Jag hade anledning att intressera mig för frågan för en tid sedan och fann att verksamheten sköttes mycket ineffektivt, men också med tveksam kompetens. Man har övertagit ett europeiskt system men utan att riktigt förstå det. Jag ger en detaljerad kritik här. Slutsatsen är att STP missförstått hur testen ska bedömas, och att de genomgående gjort alldeles för negativa bedömningar av det skälet.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats