Sidor

Sunday, February 2, 2014

Big Five, skönmålning mm

DN har den 2 februari en sida om personlighetstestning. Störst utrymme får Anders Knutsson, psykolog vid Assessio. Han anser att det "finns fem egenskaper som avgör vilka förutsättningar du har för att lyckas bra på arbetsmarknaden". Dessa är de gamla vanliga "Big Five"; för Agreeableness använder han den missvisande översättningen Vänlighet. (Det är följsamhet det handlar om, något helt annat). Det är helt fel och många gånger motbevisat i forskningen att "Big Five" skulle vara valida prediktorer av arbetsresultat. Omfattande meta-analyser har visat att validiteten för 4 av de 5 dimensionerna ligger på 0.2 eller lägre; mycket låga samband. För den femte, samvetsgrannhet, ligger den omkring 0.25, också det ett mycket lågt värde och ingen förbättring sedan personlighetstest började användas omkring 1920. Inom vilken annan verksamhet skulle man acceptera avsaknad av förbättring på nästan 100 år? I vår forskning har vi med andra dimensioner än "Big Five" nått validiteter omkring 0.5.

Och så till frågan om man kan "fuska", vilket alla som använder sitt sunda förnuft genast inser. (Forskningen har visat detsamma, i mycket omfattande studier). Enligt Knutsson: ... "vi kan se att det svar som känns naturligt tror man är naturligt för andra också". Följer därav att man inte skönmålar om det är en viktigt testsituation? För det gör man! Knutsson lägger till: "Människor är dessutom väldigt ärliga vid direkta frågor". Hur trovärdigt är det?


2 comments:

  1. Korrelationerna för vart och ett av dragen må vara svaga men tillsammans torde de ge en skaplig prognos för arbetsprestation. Det finns ju också omfattande teoretisk och empirisk forskning kring Big Five, inte bara kopplat till arbetsliv utan till en mängd andra domäner. Kanske medför detta är att det blir mer naturligt att välja B5 framför nyare skalor som kanske uppvisar starkare korrelationer med arbetsprestation men som vi saknar en bredare förståelse för? Jag säger inte att du har fel, men jag kan förstå varför Big Five är populär.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Filip: När psykologer prisar B5 så talar de om alltid om hur många som slutit upp bakom den, men säger sällan något om validitet, vilket i mitt tycke är vad det borde handla om.

      Delete

Free counter and web stats