Sidor

Tuesday, August 24, 2010

Risker med Internettestning

Det tycks vara vanligt att testdata skickas till USA eller Storbritannien för utvärdering och arkivering där. Detta är kanske naturligt med tanke på att de flesta personlighetstesterna vi använder i Sverige är importerade och översatta; scoringnycklar torde ej lämnas ut till svenska agenter. Det är svårt att ha kontroll över var dessa känsliga data hamnar eller vem som får tillgång till dem när man arbetar på det sättet. Det är svårt att värja sig mot dataintrång när resultat skickas i öppen okrypterad e-post. Det är den testades rättighet att ingen obehörig kan läsa eller påverka hans data, och det är också en skyldighet för den som administrerar och använder testningen att se till att så inte kan ske. Vid arbete med UPP-testet har vi försäkrat oss om SSL-kryptering (samma som internetbankerna), och dessutom en helt egen server med extrem snabbhet och utrymme. Tusentals testningar kan göras samtidigt. Tillgänglighet och skalbarhet garanteras på detta sätt. Två svensktalande supportfunktioner finns för snabbt åtgärdande av eventuella tekniska problem och svar på psykometriska frågor. Inga data lämnar landet i någon fas.

I offentlig sektor har man rätt att vänta sig att säkerhets- och integritetsfrågorna behandlas särskilt genomtänkt och kompetent. 

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats