Sidor

Friday, January 7, 2011

Normgrupper

Hur stor måste en normgrupp för ett personlighetstest vara? Många testproducenter rapporterar mycket stora, kanske t o m representativa för populationen, grupper. En noggrann diskussion av frågan kom först nyligen med ett arbete av Tett et al. De finner att normgrupper knappast behöver vara större än N=300 och att även ett så lågt värde som N=100 ger tillfredsställande precision.

Andra överväganden än storleken är lika viktiga, eller viktigare. Normdata bör komma från en relevant jämförelsegrupp, t ex chefer eller chefskandidater. Vid testanvändning för urval ska normdata samlas in i skarpt läge, vid rådgivning och utveckling i oskarpt läge. Normer kan t o m behöva vara helt lokala, t ex för att visst företag. I normalfallet bör man utveckla nya och mera precisa normdata allt eftersom erfarenheten av ett test växer när det tillämpas i praktisk verksamhet.

Tett et al. har gjort en viktig insats. Alla testutvecklare har givetvis känt till att man måste ha en normgrupp, men hur stor den måste vara har varit oklart. Kravet på stora grupper har troligen verkat hämmande på utvecklingen och användningen av nya, specialanpassade normer.


Referens

Tett, R. P., Fitzke, J. R., Wadlington, P. L., Davies, S. A., Anderson, M. G., & Foster, J. (2009). The use of personality test norms in work settings: Effects of sample size and relevance. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82(3), 639-659.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats