Sidor

Sunday, January 16, 2011

"Psychosocial fitness" enligt amerikanska armén: GAT-testet

Den amerikanska armén arbetar med ett nytt och stort upplagt program för att utvärdera och utveckla soldaters "fitness", varmed kan förstås "lämplighet". När det gäller utvärdering har de tagit fram ett självrapport-instrument som ganska mycket liknar ett vanligt personlighetstest, men som har vissa skillnader från ett sådant, se Paterson et al.(2011). Bakgrunden är positiv psykologi och någonstans i tänkandet finns observationen att det är lättare att göra en prognos av klart misslyckande än av stor framgång. Intressant.

Paterson et al. diskuterar inte alls personlighetstestning och nämner inte ens "Big Five" och all valideringsforskning som fyllt tidskrifterna de senaste 20 åren. Ganska märkligt.

Deras eget test mäter en del välbekanta dimensioner, men i två avseenden blir man rejält nyfiken: "andlig lämplighet" och "karaktärsstyrkor". Den andliga lämpligheten tycks handla om sådant som att uppleva en mening med livet och sägs vara konfessionellt neutral. Karaktärsstyrkorna är:

Vishet
Mod
Medmänsklighet
Rättvisa
Måttlighet
"Transcendence" (svårt att förstå vad de menar, kan betyda översinnlighet eller överlägsen funktion)

Hur mäter man sådant som "mod" och "vishet"? Mod tycks onekligen testkonstruktörerna ha visat...

Frågan är om dessa dimensioner har validitet i förhållande till kriterier som de nämner: depression, missbruk mm, och livskvalitet. De nämner ytterst lite om vilka resultat de fått i det avseendet. Som personlighetstestare är man ju  något luttrad när det gäller värdet av diverse i början löftesrika nya dimensioner. Man kan ju också undra om inte valet av kriterier bör göras bredare. Vidare kan konstateras at de är medvetna om problemet med skönmålning men som så många andra går de över det med lätt hand. Datakvalitet, "face validity" och emotionella aspekter på testningen tar de inte alls upp. Inte heller tycks de planera att undersöka om deras test ger något tillskott till befintliga test.

Det ska bli spännande att se hur detta nya test kommer att utvecklas och om det kommer att användas i stor skala. Det senare har ju redan påbörjats och resurserna är förstås gigantiska.Vi kommer att få höra mycket om GAT.Referens

Peterson, C., Park, N., & Castro, C. A. (2011). Assessment for the U.S. Army Comprehensive Soldier Fitness program: The Global Assessment Tool. American Psychologist, 66(1), 10-18.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats