Sidor

Saturday, May 14, 2011

Validitet mot polisens lönekriterier

Daniel de Colli har i en D-uppsats vid Mälardalens högskola rapporterat en noggrann undersökning av UPP:s validitet mot polisens lönekriterier (n=100 anställda), se uppsatsen här. Resultaten är mycket positiva för testet. Validitet mot sammanslagna lönekriterier var r = 0.48, för produktivitet 0.50 och för social förmåga 0.38. Mot ett objektivt mått på arbetsresultat, antal hållna förhör under 1 år, var sambandet = 0.54. Resultaten bygger på ett index med "bästa variablerna", nämligen emotionell stabilitet, samarbetsvilja, positiv attityd, perfektionism och arbetsvilja. Dessa variabler hade visat sig vara de mest lovande i en tidigare studie, varför de Collis undersökning har korsvaliderat dessa resultat. Dessutom bekräftade de Collis undersökning värdet av proxyvalidering. UPP-testets validitet har alltså återigen visat sig ligga i närheten av begåvningstest. 

Referens

de Colli, D. (2011). Ett nytt svenskt arbetspsykologiskt test och arbetsprestation inom polisen – samtidig validitet: Mälardalens högskola, Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. Klicka här.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats