Sidor

Sunday, September 11, 2011

Hur många gånger kan man upprepa samma test?

Personlighetstest som OPQ och HPI används ofta, och har funnits länge på marknaden. Som ett resultat av detta möter man ofta jobbkandidater som redan testats en eller många gånger med ett eller flera av de vanliga testen. Det är då naturligt att fråga sig om testens värde urholkas av omfattande erfarenhet med dem. Såvitt bekant förekommer inga försök att registrera antalet testningar en person gjort med ett test.(Utom för UPP 2.0, som lanseras snart. UPP är ett nytt test, medan det finns hundratusentals personer i Sverige som tagit test som OPQ, HPI, Master, 16 PF, Myers-Briggs och Thomas/PPA).

Frågan om effekter av omtestning med personlighetstest har inte undersökts noga tidigare.  Hausknecht (2010) finner emellertid i en studie med Gordon-testet (ett Big Fivetest), mycket stora effekter, i förskönande riktning, hos dem som inte anställts efter första testningen. (Hos dem som fick jobbet var det inga effekter). Detta var fallet trots att dessa personer inte fick ingående återkoppling, något som troligen skulle ha ökat effekterna ytterligare eftersom den kan ge ledtrådar till den testade om vad i testresultatet som var mindre lyckat.

Särskilt låga värden vid första testningen förbättrades starkt vid nästa testning. Sambandet mellan de två testningarna var svagt, mycket svagare än vad man normalt får med upprepade personlighetstestningar. Det tyder också på att de testade har andra svarsstrategier andra gången, och troligen innebar detta i sin tur att testets validitet sjönk betydligt.

Den som vill använda ett av de vanliga testen bör därför tänka sig för noga. Hur stor är risken att personen som ska testas redan har tagit testet? Har han eller hon fått återkoppling? Detta är ju regel i Sverige. Kan man få reda på om tidigare testning gjorts? Ja, det går ju an att fråga, men många vet inte vilka test de tar eller har tagit, och de har inte fått någon skriftlig rapport med sig från testningen. Vissa testföretag hemlighåller t o m vilka test de använder.

Kan test bli "utslitna" och tappa den validitet de eventuellt kan ha haft? Javisst, om man under decennier har kört tiotusentals testningar per år i Sverige. Det behövs nya test, och systematiska frågor till den testade om tidigare erfarenheter av testning, för att komma tillrätta med detta stora problem.

Referens

Hausknecht, J. P. (2010). Candidate persistence and personality test practice effects: Implications for staffing system management. [doi:10.1111/j.1744-6570.2010.01171.x]. Personnel Psychology, 63(2), 299-324. Klicka här

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats