Sidor

Saturday, September 24, 2011

Test utan dokumenterat värde, eller kejsarens nya kläder


När jag läste psykologutbildningen fick jag lära mig att test absolut måste ha dokumenterad validitet, att de skulle vara evidensbaserade som vi säger nuförtiden. Test  finns många, konstruerade av optimister och eller amatörer.  Med hjälp av skickliga marknadsförare kan testen framställas som "vetenskapliga" och "i det närmaste ofelbara".
Test säljs i Sverige i stor volym utan att ha validerats för svenska tillämpningar, oftast översatta versioner av brittiska eller amerikanska test. Kunderna tycks inte fråga efter validitet, eller också utgår de från att den finns och är väl dokumenterad. Där tar de alltså fel! Detta gäller tyvärr även de största  aktörerna i branschen. STP-prövningen var tänkt att motverka dessa missförhållanden, men vad har hänt? STP kan mycket väl skriva en mycket kritisk rapport om ett test, men rapporten är mycket dyr, svårläst och svår att få tag på. Ett starkt kretiskt yttrande läses därför av få, och i marknadsföringen kan man stolt säga att testet är "granskat av STP", utan större risk att någon blivande kund tar reda på vad STP egentligen har sagt.
Jag har föreslagit att STP ska göra rapporterna tillgängliga gratis på sin hemsida men förslaget har inte beaktats, inte ens besvarats. (STP besvarar sällan och i så fall med lång fördröjning frågor eller förslag).  STP ger inte heller kontaktuppgifter till testfirmorna på sin hemsida, vilket skulle vara en enkel service och inte är mycket att begära efter att man betalat ganska mycket pengar för att (efter ett par år) få en granskning (50 000).   Mycket mer är att säga om STP, men det ska jag återkomma till. Här nöjer jag mig med att påpeka att rapporterna bara ger knapphändiga uppgifter om vilka data de stödjer sina bedömningar på. Dessa data finns oftast endast i svår- eller otillgängliga källor. Testföretagen är i de flesta fall ovilliga att lämna ut dem.
Alltså: test använda i stor skala i Sverige har ingen - eller bara ytterst fragmentarisk -  dokumenterad validitet för svenska tillämpningar. Kunderna har rätt att få bättre test, och sådana finns faktiskt.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats