Sidor

Wednesday, September 21, 2011

Prognos och förståelse

Personlighetstest kan, om de har rätt innehåll, ha hög validitet, omkring 0.5. Men för att nå den siffran måste man matcha testskalor mot kriteriet. Den fråga jag ställde mig helt nyligen var om ett screeningtest, som omfattar bara en mindre del av ett fullständigt personlighetstest, kan ha lika hög validitet. Till min förvåning fann jag att så var fallet, validiteten var bara obetydligt lägre med ett screeningstest som var baserat på de bästa skalorna i det fullständiga testet, bästa i betydelsen mest valida mot kriterier.

Det är ett viktigt resultat, eftersom det visar att screeningidén kan fungera bättre än man kunde vänta, men det betyder inte att ett mera fullständigt test är onödigt. Prognoser av arbetsresultat är inte det enda syftet med testning, men det är vad som krävs i en första fas, där just screeningtestet är tänkt att fungera. I ett senare skede berikas beslutsfattandet av en fördjupad kunskap om personen.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats