Sidor

Sunday, June 3, 2012

Begåvningstest och studieresultat vid HHS

Begåvningstest har ofta ett bra prognosvärde för studieresultat, ett exempel finns i en rapport jag gjorde på uppdrag av Handelshögskolan i Stockholm för ganska länge sedan, men resultaten står sig nog, se rapporten här. Rapporten återger de skilda perspektiv som gällde på 1980-talet och numera. Det är slående hur viktig g-faktorn var i dessa data, och hur en enkel sammanvägning av 7 test med lika vikter var jämförbar med en multipel regressionsmodell.

Referens

Sjöberg, L. (2012). Begåvningstest vid urval av sökande till Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm: Psykologisk Metod AB.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats