Sidor

Tuesday, June 26, 2012

Publiceras flera "signifikanta" resultat än vad forskarna faktiskt funnit?

Det är en vanlig misstanke att ej signifikanta resultat inte publiceras och att därför den vetenskapliga litteraturen ger en felaktig bild av hur starka sambanden faktiskt är ("the file drawer problem"). En sådan felfaktor skulle snedvrida meta-analyser som normalt enbart bygger på publicerade arbeten. I en aktuell artikel har emellertid  Dalton et al. (2012) gått igenom dels ett stort antal publicerade arbeten, dels många opublicerade doktorsavhandlingar. Resultaten är slående: Det är ungefär lika många signifikanta samband i båda fallen. På grundval av denna omfattande studie kan man dra den slutsatsen att problemet med "the file drawer" inte existerar eller åtminstone att det är betydligt mindre allvarligt än vad man hittills trott.

Referens

Dalton, D. R., Agunis, H., Dalton, C. M., Bosco, F. A., & Pierce, C. A. (2012). Revisiting the file drawer problem in meta-analysis: Assessment  of published and nonpublished correlation matrices. Personnel Psychology, 65(2), 221-249.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats