Sidor

Saturday, July 2, 2011

Screeningtest

UPP/Screen är ett nytt snabbt screeningtest, som mäter personlighet och intellektuell förmåga. Det bygger på UPP-testet, ett av STP godkänt test där vi har genomfört omfattande forskning och validering. Tanken är att detta test ska användas i ett tidigt skede av rekryteringen. Det är mycket kostnadseffektivt.

Personlighetsdimensioner:

extraversion
uthållighet
kreativitet
samarbetsvilja
grad av positiv attityd
noggrannhet

Dessutom mäts tendensen att skönmåla, och den skalan används för att korrigera personlighetsskalorna så att dessa är opåverkade av skönmålning. Denna teknik har prövats och fungerat väl i omfattande studier.

Intellektuell förmåga mäts med dels verbala, dels logisk/spatiala uppgifter.

Normdata kommer från 6116 personer som tagit testet i samband med ansökan om jobb (skarpt läge).

Testningen tar ca 25 minuter och genomförs på Internet. För intellektuell förmåga finns ett parallellt verifikationstest.

Personlighet och intellektuell förmåga vägs samman till ett slutresultat som  används för att rangordna en grupp som tagit testet. Dessutom ges staninepoäng (normalfördelade i normdata, medelvärde=9, standardavvikelse = 2). För en testad grupp ges medelvärden, som visar hur gruppen som helhet ligger i relation till normdata.

Testet har god reliabilitet och validitet mot arbetsresultat.

Testning, utvärdering och rapportgenerering är helt datoriserade funktioner; rapporten föreligger omedelbart efter en testning. Användaren får per e-post ett meddelanden om att en testning genomförts och kan då ladda ner en eller flera rapporter, antingen för enskilda testade personer eller för en eller flera grupper.

No comments:

Post a Comment

Free counter and web stats